Podpor Liptov Ride!

Aj tento rok sa v mene občianskeho združenia Liptov Ride môžeme uchádzať o Tvoju finančnú podporu, ktorá pomôže pri organizácii nasledujúcich ročníkov podujatia Liptov Ride! Pre každého, kto sa nám rozhodne darovať svoje 2% z dane, sme pripravili formulár a patrí Ti od nás veľká vďaka! A taktiež Ti patrí veľká nálepka Liptov Ride, pokiaľ budeme poznať Tvoje meno!

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane:

– ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Z tohto tlačiva sa zistí dátum zaplatenia dane a vypočítajú 2% Vašej zaplatenej dane. “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ potom treba spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu dane – editovateľné (PDF) doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Vášho bydliska (do 30.4.2019!).

– ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník), uveďte do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

– ak ste právnická osoba, uveďte do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

Naše údaje potrebné na poukázanie časti zaplatenej dane:

Právna forma: Občianske združenie Liptov Ride

Sídlo: Žiarska 601/1, 03104 Liptovský Mikuláš

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 50076345